Over empathie gesproken: een gesprek over empathie, gemeenschap, kunst en wetenschap

Maker: Tim Prentki en Salvo Pitruzzella

Over empathie gesproken: een gesprek over empathie, gemeenschap, kunst en wetenschap 

Het oorspronkelijke thema van ICAF-8 was ‘visie’. Op basis daarvan had professor Tim Prentki (Winchester, Engeland) voorgesteld om de toekomst van community art nader te beschouwen door o.a. het verband met kunsttherapie en neurowetenschap te onderzoeken. Veel mensen kennen Tim van zijn publicaties over toegepaste kunst, met name in ontwikkelingslanden. Hij benadert deze onderwerpen met aandacht voor politiek en (kunst-)onderwijs vanuit een geesteswetenschappelijke basis. Hij is er zich zeer van bewust dat de afgelopen decennia vooral sociale wetenschappers de waarde of de maatschappelijke impact van community art hebben proberen te meten met surveys en statistieken. Hoewel dit werk zeker nut heeft, gelooft hij dat recent onderzoek in de neurowetenschappen zeker zo interessant is. Daaruit blijkt dat empathie van levensbelang is om verdeelde samenlevingen weer nader tot elkaar te brengen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het bijzondere, rechtstreekse contact dat ontstaat tijdens participatieve kunstprocessen, waarin wederzijds respect en begrip een grote rol spelen, daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. 

Tijdens twee gespreksrondes onderzoekt Tim Prentki het begrip empathie en de relatie met kunst, onderwijs en het herstellen van gebroken menselijke relaties. Dat doet hij samen met Salvo Pitruzzella (Palermo, Italië). Salvo is hoogleraar Kunsteducatie aan de Beeldend Kunstacademie van Palermo. Hij is een van de pioniers van kunstherapie in Italië , waar hij al meer dan 25 jaar werkt in de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs en welzijn. Hij geeft leiding aan de dramatherapie-opleiding van het Centro ArtiTerapie in Lecco. Hij heeft veel gepubliceerd over dramatherapie, educatief theater en creativiteit. Zijn meest recente boek is Drama, Creativity and Intersubjectivity: Roots of Change in Dramatherapy (Londen: Routledge, 2016). Hij is er van overtuigd dat “het cruciaal is om de sociale dimensie van therapie te beschouwen. Problemen zitten niet alleen in de psyche van de mens (of in hun ziel of brein), maar net zo zeer in de relaties die zij hebben met de wereld. En wij, therapeuten, zijn net zo goed onderdeel van die wereld”. Pitruzzella is ervan overtuigd dat compassie en creativiteit wezenlijke onderdelen vormen van ons mens zijn: “Empathie is geworteld in het systeem van onze spiegelneuronen,” claimt hij, “maar we moeten ons voorstellingsvermogen, onze fantasie inschakelen om empathie in compassie te veranderen”. 

In hun gesprek worden Tim en Salvo via Zoom vergezeld door een zeer diverse groep gesprekspartners uit de hele wereld (o.a. uit Azië, Afrika en Latijnsamerika). Deze kunstenaars en wetenschappers vertellen over hun ervaringen met empathie in hun eigen context.  Daarmee verrijken ze dit gesprek met interculturele nuances.

 

 

Datum:                      vrijdag 26 februari 2021

Tijd:                          10.00 uur (CET) I 17:00 uur (GMT + 8)

Host:                           ICAF Rotterdam HUB

Facilitators:                Tim Prentki(UK), Salvo Pitruzzella(Italië)

Duur:                          1,5 uur

Taal:                           Engels

Locatie:                      Live stream via Vimeo


 

vrijdag 26 februari 10.00
zaterdag 27 februari 10.00

terug